Michał Sierputowski
tel.: +48 58 301 44 18,
e-mail: m.sierputowski@wl.gda.pl

Adam Pawłowski
tel.: +48 58 301 44 18,
e-mail: a.pawlowski@wl.gda.pl